PODJETJE

SPIT gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vojkova cesta 19,
5250 Solkan
Slovenija

Matična št. 5312957000
ID številka: SI57689938

info@spit.si | spit-go@spit.si
+386(0)53305100

KONTAKT

DIREKTOR IN VODILNI PROJEKTANT

mag. Miran Lozej
univ.dipl.inž.grad.

+386(o)41338580
+386(0)53305101
Whatsapp: +386(o)41338580
miran.lozej@spit.si

POSLOVNI RAZVOJ

Rok Lozej, mag.
univ.dipl.ekon.

+386(0)31269331
Whatsapp: 00386 31 269 331
rok.lozej@spit.si

ADMINISTRACIJA IN RAČUNOVODSTVO

Maja Brajdih
Ek.teh.

+386(0)53305100
maja.brajdih@spit.si

INŽENIRING

Mirsad Dizdarevič
univ.dipl.inž.stroj.

+386(0)41532827
mirsad.dizdarevic@spit.si

SKRBNIK PROJEKTOV

Aleksandra Drašček
ek.teh.

+386(0)53305105
sandra.drascek@spit.si

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

mag. Muriz Kadribasic
univ.dipl.inž.grad.

+386(0)53305102
muriz.kadribasic@spit.si

GRADBENE KONSTRUKCIJE

Igor Sapundzic
univ.dipl.inž.grad.

+386(0)53305103
igor.sapundzic@spit.si

GRADBENE KONSTRUKCIJE​

Vedrana Kadribašič
univ.dipl.inž.arh.

+386(0)53305106
vedrana.kadribasic@spit.si

GRADBENE KONSTRUKCIJE​

Simona Lahovnik
univ.dipl.inž.grad.

+386(0)53305107
simona.lahovnik@spit.si

GRADBENE KONSTRUKCIJE​

Žiga Frantar
univ.dipl.inž.grad.

+386(0)53305103
ziga.frantar@spit.si

GRADBENE KONSTRUKCIJE​

Sanja Kvrgic
univ.dipl.inž.grad.

+386(0)53305103
sanja.kvrgic@spit.si