PROJEKTIRANJE STATIKE GRADBENIH KONSTRUKCIJ in GRADBENI INŽENIRING

KDO SMO

SPIT d.o.o. Nova Gorica

SPIT je inženirsko podjetje z več kot 25 letnimi izkušnjami, specializirano za projektiranje statike gradbenih konstrukcij – nizke in visoko gradnje. Projektiramo tunele, mostove, viadukte, oporne in podporne konstrukcije, jeklene in betonske konstrukcije, tehnološke, stanovanjske, poslovne in industrijske objekte ter komunalno infrastrukturo (čistilne naprave, vodovodi, kanalizacija, hidravlične študije, itd..).

NAGRAD
0 +
PROJEKTOV
0 +
LET IZKUŠENJ
0 +
DRŽAV
0 +
 • Mostovi in Viadukti
 • Tuneli
 • Oporne in podporne konstrukcije
 • Proizvodnji objekti
 • Skladišča
 • Tehnološki objekti
 • Tehnični objekti
 • Pristanišča in pomoli
 • Elektrarne
 • Jezovi
 • Poslovni objekti
 • Trgovski objekti
 • Bolnišnice
 • Hoteli
 • Javni objekti
 • Športni objekti
 • Več stanovanjske zgradbe
 • Oskrbovana stanovanja
 • Poslovno-stanovanjski objekti
 • Čistilne naprave
 • Vodovodna in kanalizacijska omrežja
 • Hidrološke študije in elaborati
 • Hidravlični modeli
 • Inženirske storitve (dobava, montaža opreme, zagon, itd..)
 • Tehnično svetovanje
 • BIM modeliranje
 • Nadzor projektov
 • Revizije projektov
 • Inženirske storitve – dobava opreme, surovin, materialov

DIREKTOR

mag. Miran Lozej
miran.lozej@spit.si
+386(0)41338580
+386(0)53305101

POSLOVNI RAZVOJ

Rok Lozej, mag.
rok.lozej@spit.si
+386(0)31269331
+386(0)53305100

FINANCE & ADMINISTRACIJA

Maja Brajdih
+386(0)53305100