VISOKA GRADNJA

Izbrane reference

TKB BLOKA V SKLOPU MERCATOR CENTRA V NOVI GORICI

Investitor: Mercator d.d. Ljubljana
Izvajalec: SGP Gorica d.d.  Nova Gorica
Leto projektiranja: 2000
Leto izvedbe: 2001 – 2002

Opis objekta in opravljenih del:

Izdelava projektne in delavniške dokumentacije in izvedba jeklene konstrukcije TKB bloka v sklopu Mercator centra v Novi Gorici
(330 t)

Nagrade:

 • Nagrada za najboljšo jekleno konstrukcijo v Sloveniji za leti 2002 in 2003 in, GZS Združenje za kovinsko industrijo, Jeklene konstrukcije, april 2003.
 • Nagrada Evropskega združenja kovinske industrije ECCS-CECM-EKS za najboljšo jekleno konstrukcijo  za leto 2003, Luzern (Švica), september 2003

JEKLENA STREHA STADIONA STOŽICE

Investitor: Grep d.o.o. Ljubljana
Izvajalec: GRADIS Skupina G Ljubljana
Leto projektiranja: 2009 – 2010
Leto izvedbe:
2010

Opis objekta in opravljenih del:
Izdelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt  izvedenih del in Izdelava delavniške dokumentacije za jekleno konstrukcijo strehe stadiona Stožice

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT EDA CENTER V NOVI GORICI

Investitor: Euroinvest d.o.o.  iz Nove Gorice
Izvajalec: Euroinvest  d.o.o.  iz Nove Gorice
Leto projektiranja: 2006
Leto izvedbe: 2009 – 2012

Opis objekta in opravljenih del:

 • Idelava projektne dokumentacije  – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za konstrukcijo poslovno stanovanjskega objekta EDA CENTER V Novi Gorici
 • Število podzemnih etaž:  5
 • Število nadzemnih etaž:  15
 • Višina objekta  65 m
 • Neto uporabna površina  40.000 m2

MEDNARODNI MEJNI PREHOD SREDIŠČE OB DRAVI

Investitor: Ministrstvo za javno upravo R Slovenije
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2005 – 2006
Leto izvedbe: 
2006 – 2007

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del za Mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi v obsegu:

 • Mejni plato z dostopno cesto in parkirišči, odvodnja,
 • Mejni  objekti za kontrolo in nadzor prometa s prostori za špedicijo in jeklenimi nadstrešnicami,
 • Kanalizacija s čistilno napravo
 • Vodovod

NOVA PEDIATRIČNA KLINIKA V LJUBLJANI

Investitor: Ministrstvo za zdravje v R Sloveniji
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2005
Leto izvedbe: 2005 -2009

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za:

 • načrti gradbenih konstrukcij
 • načrti električnih inštalacij in opreme
 • načrti strojnih inštalacij in opreme

Število podzemnih etaž:  2
Število nadzemnih etaž:  6
Neto uporabna površina  23.000.m2

IGRALNIŠKO ZABAVIŠČNI CENTER »PARK« V NOVI GORICI

Investitor: HIT d.d. Nova Gorica
Izvajalec: Kraški zidar d.d. Sežana
Leto projektiranja: 2004 – 2005
Leto izvedbe:
2006 – 2007

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del  za  konstrukcijo preureditve igralniško zabaviščnega centra »PARK« v Novi Gorici – mešana konstrukcija, 780 t jekla. Skupna površina nadzidave in prizidave 510,50 m2

SALONIT ANHOVO

Investitor: SALONIT Anhovo
Izvajalec: Primorje d.d. Ajdovščina
Leto projektiranja: 2004
Leto izvedbe: 2005 – 2006

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za :

 • Skladišče surovin, dimenzije 160,0 x 27,0 x 24,0 m –  konstrukcija iz jekla in betona, (700 t jekla)
 • Mlinica premoga, dimenzije 18,0 x 18,0 x 34,0 m – jeklena konstrukcija ( 400 t jekla)
 • Zunanja ureditev

NADSTREŠNICA V SKLOPU MMP OBREŽJE

Investitor: Servis skupnih služb vlade R Slovenije
Izvajalec: SCT d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2003
Leto izvedbe: 2004

Opis objekta in opravljenih del:
Idelava projektne dokumentacije – projekt za gradbeno dovoljenje , projekt za izvedbo, projekt izvedenih del za  jeklene nadstrešnice v sklopu MMP Obrežje (cca 600t)