MODULARNI OTROŠKI VRTEC

SLOGRADNJE SKUPINA

SPIT d.o.o. je eden od ustanovitvenih partnerjev skupine.

Razvili smo modularni in fleksibilni otroški vrtec imenovan Kameleon, ki se ga lahko umesti v katerokoli okolje (lokacija/podnebje/kultura) in prilagodi vsem potrebam investitorja.

Objekt je narejen je iz materialov vrhunske kvalitete v katerem je vgrajena najnovejša tehnologija, s katero zagotavljamo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja ter visoke energijske prihranke.

Z izbiro Kameleona, se celoten čas izvedbe projekta, od načrtovanja do izgradnje bistveno skrajša, kar pomeni prihranke pri stroških, času in energiji.

Modularni otroški vrtec Kameleon

ZNAČILNOSTI