INŽENIRSKI IN TEHNOLOŠKI OBJEKTI

Izbrane reference

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI - CERO NOVA GORICA

Investitor: MO Nova Gorica
Izvajalec: Komunala d.d. Nova Gorica
Leto projektiranja: 2010-2013

Opis objekta in opravljenih del:
Idejna zasnova , idejni projekt in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica v obsegu

 • objekti :  sortirnica, mehansko in biološko obdelava  in kompostiranjem
 • cestno-prometna ureditev
 • oporne in podporne konstrukcije
 • kanalizacija z odvodnjo
 • javna razsvetljava
 • laguna

ČISTILNA NAPRAVA V RADENCIH

Investitor: Občina Radenci
Leto projektiranja: 2011-2013

Opis objekta in opravljenih del:
Membranska čistilna naprava, 8600 PE

ZADRŽEVALNI BAZENI LJUBLJANA - IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI

Investitor: MO Ljubljana
Izvajalec: SCT d.d.  Ljubljana, CPL d.d. Ljubljana, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Leto projektiranja: 2008 – 2011
Leto izvedbe: 2011 – 2012

Opis objekta in opravljenih del:
Izgradnja 3 zadrževalnih bazenov v Ljubljani:

 • bazen A2, kapacitete 15.000 m3, ob Stolpniški ulici,
 • bazen B0, kapacitete 6.000 m3, ob Kajuhovi ulici in
 • bazen pred CČN, kapacitete 10.000 m3

Dobava in vgradnja strojno tehnološke opreme in inštalacij na vseh treh bazenih

FEASIBILITY ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ČN NOVA GORICA

Investitor: MO Nova Gorica
Naročnik: Vodovodi in kanalizacija d.o.o. Nova Gorica
Izvajalec: EIMCO Water technologies, SPIT d.o.o. Nova Gorica
Leto izdelave: 2010

Opis objekta in opravljenih del:
Feasibility študija izvedljivosti ČN Nova Gorica, kapacitete 40.000 PE s primerjavo variant:

 • Tehnologija z aktivnim blatom,
 • SBR,
 • Membranska naprava

SALONIT ANHOVO REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČEGA TOPLOTNEGA IZMENJALNIKA NOV TOPLOTNI IZMENJALNIK

Investitor: Salonit Anhovo d.d.
Izvajalec: Primorje d.d., Ajdovščina, Montavar d.o.o. Maribor, Trimo d.d. Trebnje
Leto projektiranja: 2010
Leto izvedbe: 2011 – 2012

Opis objekta in opravljenih del:

 • PGD, PZI rekonstrukcije obstoječega toplotnega izmenjalnika v tovarni Salonit v Anhovem (jeklena konstrukcija višine 80 m), naročnik Salonit Anhovo d.d., februar 2009,
 • PGD, PZI novega toplotnega izmenjalnika v tovarni Salonit v Anhovem (jeklena konstrukcija višine 120 m, poraba 2300 t jekla), naročnik Salonit Anhovo d.d., oktober 2008,
 • PGD, PZI, PID projektna dokumentacija in delavniška dokumentacija za sanacijo jeklene konstrukcije obstoječega izmenjevalnika toplote v tovarni Salonit Anhovo (85 m višine), naročnik Salonit Anhovo d.d.,  april 2009,
 • PGD, PZI, PID projektna dokumentacija in delavniška dokumentacija za jekleno konstrukcijo Novega izmenjevalnika toplote v tovarni Salonit Anhovo (120 m višine, 2400 t jeklene konstrukcije, 5000 t opreme), naročnik Salonit Anhovo d.d., september 2008

ČISTILNA NAPRAVA BALCHIK OB ČRNEM MORJU

Investitor: Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo R
Izvajalec:
Primorje d.d. Ajdovščina
Hidroinženiring
Leto projektiranja: 2006 – 2007
Leto izvedbe: 2008

Opis objekta in opravljenih del:
PGD, PZI projekt Čistilne naprave Balchik ob Črnem morju (gradbeni del, zunanja ureditev s kanalizacijo in drugimi gravitacijskimi vodi), 30.000 EQ enot, Bolgarija

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUBLJANA

Investitor: Vodovod in kanalizacija Ljubljana
Izvajalec: AQUA d.d., Avstrije, SCT d.d. Ljubljana, Andritz Švica
Leto projektiranja: 2002 – 2003
Leto izvedbe: 2002 – 2003

Opis objekta in opravljenih del:

 • Projekt za izvedbo  Centralne čistilne naprave Ljubljana (350.000 EQ enot), projekti gradbenih konstrukcij  (prednapeta cilindrična gnilišča V=7500 m3, prednapeti cilindrični usedalniki  V=3500 m3, aeracijski bazeni 100,0 x 80,0 x 7,0 m itd.), kanalizacijsko omrežje in tlačni vodi   
 • projekt dveh konusnih usedalnikov (2 x 3300 m)     
 • cestno omrežje z odvodnjo
 • kanalizacijsko omrežje s tlačnimi vodi
 • zunanja ureditev in hortikultura